ஆத்மநாதனின் ஆதி ஒலியைக் கேளுங்கள் !!

சிகண்டி பூர்ண கீதம்

நீங்கள்
கேட்டுக் கொண்டிருப்பது
சிதம்பரம் ஸ்ரீநடராஜர்
சன்னதியில் ஒலிக்கும்
உலகிலேயே மிகச்
சிறந்த ஆலயமணி
சிகண்டிபூர்ணத்தின்
ஓசையாகும்.
ஒரு நிமிடம்
ஒலிக்கும் இந்த
தேவ கானத்தைக் கேட்டால்
உங்கள் ஆயுள்
12 விநாடிகள்
அதிகமாகும்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam