ஆசானை அறிதல் அனைத்தும் அறிதலே !

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

சற்குரு ஸ்ரீ வெங்கடராம சுவாமிகளின் அருள் முழக்கம்

அனைவர்க்கும் தாய் சிவனே
அங்காளி மகிமை
அறிவதற்கு அரியவன் சிவனே
நெஞ்சில் நிறைந்தவன் சிவனே
அனைத்தும் அரனே
ஆசானும் ஈசனும் ஒன்றே
குருபாத மகிமை
குருவின் திருப்பாத மகிமை
குருவின் திருப்பாத பூஜை மகிமை
குருவருளே திருவருள்
மண் சுமந்தான் மனம் கவர்ந்தான்
நவராத்திரி மகிமை
பொன்னி அம்மன் மகிமை
ராம நவராத்திரி
சிவனே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன்
திருவெம்பாவை (மார்கழி)
திருவெம்பாவை (சங்கு மகிமை)
திருவெம்பாவை (கோலங்கள்)
திருவெம்பாவை (பூக்கள்)
திருவெம்பாவை (சிவமயம்)
திருவெம்பாவை (திருமணம்)
திருவெம்பாவை (பக்தி நிலைகள்)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (அன்னை கோமதி)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (கிருஷ்ணன்)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (மௌர்வி)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (பிப்லாதர்)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (பர்ப்பரிகன்)
அஷ்ட திக்கு பாலகர்கள் (சுஜ்ஜுமன்)
பக்தி வலைப்படுவோன் சிவனே
ஏகாதசி மகிமை
மனம்தான் தருவேன் மகாதேவா
மங்கள மலர்களின் மகிமை
முருகன் நாம மகிமை
நாராயணனே பரபிரம்மம்
நவராத்திரியில் நவகோலங்கள் மகிமை
நூலுணர்வு உணரா நுண்ணியோன்
ஸ்ரீலஸ்ரீ பன்றிமலை சுவாமிகள் திருப்பாத பூஜை மகிமை
பார்வதி கல்யாணம் (தவம்)
பார்வதி கல்யாணம் (காமதகனம்)
பார்வதி கல்யாணம்
பற்றறுப்பவன் பரமசிவனே
பிறப்பறுக்கும் பேராளன்
பிறவியின் பெரும்பயன் சிவனை அறிவதே
புலன்கள் காண்கிலா புனிதன் சிவனே
சேஷாத்ரி சுவாமிகள் திருவருட் கடாட்சம்
தனித்துணை சிவமே
இந்து சமயத்தில் சைவம் வைணவம் ஏன் தோன்றியது ?
சிவனடியார் பெருமை
கிருஷ்ண அவதார மகிமை
ராம நாம மகிமை
சுகன்யா தேவி மகிமை
திருவேங்கட மகாத்மியம்
உடல் புகுந்து உயிர் கலந்து உளம் பிரியான் சிவனே
கைலயங்கிரி விடுத்து ... (பாடல்)
ஸ்வர்ண காமாட்சி ... (பாடல்)
ஆலயங்கள் ஏன் ?
மடாலயங்கள் ஏன் ?
திருப்பணி தரும் திருவருள்
திருப்பணி தரும் திருவருள் (2)
அஷ்டலட்சுமி திருமணம்

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam